Σάββατο, 29 Ιουνίου 2013

Νέος κανονισμός για την καταχώρηση domain με κατάληξη .gr


Νέος κανονισμός για την καταχώρηση domain με κατάληξη .gr

Με ΦΕΚ που δημοσιευτηκε στις 21/06/2013 από την ΕΕΤΤ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομίων θεσπίζεται νέος κανονισμός για την καταχώρηση των domain με κατάληξη .gr .


Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι η θέσπιση κανόνων σχετικών με:

α) τη διαδικασία εκχώρησης και τη χρήση των Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr και

β) τη λειτουργία των Καταχωρητών.

2. Αντικείμενο εκχώρησης μπορεί να είναι αποκλειστικά:

α) Ονόματα Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr και

β) Ονόματα Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο.3. H EETT είναι αρμόδια για την Εκχώρηση:

α) Ονομάτων Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr και

β) Ονομάτων Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο.

4. Με την εξαίρεση των Ονομάτων Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο, Ονόματα Χώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου με κατάληξη .gr, δεν αποτελούν αντικείμενο εκχώρησης από την EETT και δεν αποκτάται επ' αυτών αποκλειστικό δικαίωμα σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.

5. Η χρήση Ονομάτων Χώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου προϋποθέτει την εκχώρηση σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό του αντίστοιχου Ονόματος Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr από το οποίο συντίθεται το Όνομα Χώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου ή την εκχώρηση του αντίστοιχου Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο.

6. Υπό τους όρους και τους περιορισμούς του παρόντος Κανονισμού, Όνομα Χώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου το οποίο συντίθεται από Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr, το οποίο σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, αποτελεί αντικείμενο εκχώρησης από την ΕΕΤΤ, είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται είτε από τον Φορέα του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με την συναίνεση του Φορέα του αντίστοιχου εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr.


Δείτε όλο το κανονισμό για την καταχώρηση domain με κατάληξη .gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου