Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013..ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 2013.ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΚΑΝΟΥΜΕ.ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ .ΕΝΤΥΠΑ - ΤΟ Ε9,Ε2 Ε21 ΤΟ 2013

 Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών «με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών κ. Γεωργίου Μαυραγάνη, παρατείνεται μέχρι και την 17η Ιουνίου 2013 η προθεσμία (λήγει στις 31 Μαΐου 2013) υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παρ.4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ (Ο.Ε., Ε.Ε., κτλ.), που η υποβολή τους γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους. Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ισχύει και για τις εταιρείες που υποβάλλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός τους σε φυσική μορφή στην Δ.Ο.Υ., εκτός αυτών που προβλέπεται κατά περίπτωση ειδικότερη προθεσμία από τις διατάξεις του άρθρου 64 του Κ.Φ.Ε. ( περιπτώσεις δ’, ε” και στ΄ της παραγράφου 1)».
Επίσης, σύμφωνα με το Υπουργείο, παρατείνεται μέχρι και την 28η Ιουνίου 2013 η προθεσμία (που λήγει στις 31 Μαΐου 2013) υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που ορίζεται με την περίπτωση α” της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κλπ.). Η προθεσμία ισχύει και για τα νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός τους σε φυσική μορφή στην Δ.Ο.Υ.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ 2013 .Το νέο έντυπο «Α21»

Η προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις 2013 τελείωνει την 30η Ιουνίου, ανεξαρτήτως ΑΦΜ
1.Βεβαίωση αποδοχών συντάξεων  2013 ΙΚΑ -  ΟΓΑ  ΠΑΤΗΣΤΕ  ΕΔΩ

2.ΔΗΛΩΣΗ για ΤΟ Ε9,Ε2 ΤΟ 2013  ΠΑΤΗΣΤΕ  ΕΔΩ


3.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2013 Απαλλάσσονται από το τεκμήριο διαβίωσης 18άρηδες και άνεργοι

4.ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΣΩ TAXISNET  ΕΔΩ


Ποιοί πρέπει να κάνουν Φορολογική Δήλωση το 2013 και πότε. Τι ισχύει  με τις Αποδείξεις

Τι αλλάζει με την φορολογική δηλωση το 2013 ποιοι πρέπει να κάνουν ,ποτε και πως τι προβλέπει ο νέος φορολογικός νόμος.
Υποχρεωτική γίνεται από το 2013 η φορολογική δήλωση για όλα τα φυσικά πρόσωπα απο 18ου χρονων και πάνω χωρις εξαιρεσεις.

Η φορολογική δήλωση πλεον θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά απο ολους ενω , ενώ καθιερώνεται κάθε χρόνο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Αυτο που αλλάζει είναι οτι ενω περσι υπηρχε το οριο των 3000 € για την υποβολή φορολογικής δήλωσης απο φέτος κάνουν φορολογική δήλωση απαντες.
Ποτε κανουμε Φορολογικη δήλωση το 2013Η Φορολογική δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά µε τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδοµών από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την 30ή Ιουνίου κάθε έτους. Ως χρόνος βεβαίωσης του φόρου για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα θεωρείται ο μήνας Ιούλιος.
Ο φόρος που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδηµα καταβάλλεται σε τρεις ίσες δόσεις, έως το τέλος Αυγούστου, έως το τέλος Οκτωβρίου και έως το τέλος Δεκεμβρίου. Αν ο φόρος βεβαιώνεται τους µήνες Αύγουστο και Σεπτέµβριο του οικείου οικονοµικού έτους, καταβάλλεται σε δύο δόσεις και αν βεβαιώνεται τον Οκτώβριο, σε μία δόση. Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης - για εμπρόθεσμες δηλώσεις - παρέχεται έκπτωση 1,5% επί του οφειλόμενου φόρου.Σας παρουσιάζουμε εναν συντομο φορολογικο οδηγό για το 2013 με τις αλλαγες του φορολογικου νομου και τις νεες κλιμακες για τους φορολογούμενους


ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Το εισόδημα από μισθούς, συντάξεις και μισθούς με έκδοση τιμολογίου ή απόδειξης για παροχή υπηρεσιών υποβάλλεται σε φόρο σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Κλιμάκιο εισοδήματος
(ευρώ)
Φορολογικός συντελεστής
%
Φόρος κλιμακίου
(ευρώ)
Σύνολο
Εισοδήματος
(ευρώ)
Φόρου
(ευρώ)
25.000
22%
5.500
25.000
5.500
17.000
32%
5.440
42.000
10.940
Υπερβάλλον
42%

β) Το δηλωθέν εισόδημα από ατομική επιχείρηση, εκτός της περίπτωσης γ) της παρούσας παραγράφου και ελευθέριο επάγγελμα υποβάλλεται σε φόρο σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Κλιμάκιο εισοδήματος
(ευρώ)
Φορολογικός συντελεστής
%
Φόρος κλιμακίου
(ευρώ)
Σύνολο
Εισοδήματος
(ευρώ)
Φόρου
(ευρώ)
50.000
26%
13.000
50.000
13.000
Υπερβάλλον
33%Για νέες ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις ή νέους ελεύθερους επαγγελματίες με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1η Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της παραπάνω κλίμακας μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) και μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ εισόδημα.

γ) Το δηλωθέν εισόδημα από ατομική γεωργική επιχείρηση υποβάλλεται σε φόρο με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%). Ειδικά για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) για το δηλωθέν εισόδημα από ατομική γεωργική επιχείρηση εφαρμόζεται αυτοτελώς η κλίμακα μισθωτών- συνταξιούχων.

δ) Τα εισοδήματα από μισθώσεις ακινήτων υποβάλλονται σε αυτοτελή φορολόγηση βάσει της παρακάτω κλίμακας:

ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ

Κλιμάκιο εισοδήματος
(ευρώ)
Φορολογικός συντελεστής
%
Φόρος κλιμακίου
(ευρώ)
Σύνολο
Εισοδήματος
(ευρώ)
Φόρου
(ευρώ)
12.000
10%
1.200
12.000
1.200
Υπερβάλλον
33%Το ακαθάριστο ποσό από ακίνητα υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή ενάμισι τοις εκατό (1,5%). Ειδικώς, ο συντελεστής του προηγούμενου εδαφίου αυξάνεται σε τρία τοις εκατό (3%), εφόσον η επιφάνεια κατοικίας υπερβαίνει τα τριακόσια (300) τετραγωνικά μέτρα ή πρόκειται για επαγγελματική μίσθωση.

Εισόδημα από επιχειρήσεις – Εκπτώσεις δαπανών επιχειρήσεων

«Το συνολικό καθαρό εισόδημα των υπόχρεων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2, όπως αυτό προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις αυτού του Κώδικα, μετά την αφαίρεση των κερδών τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται αυτοτελώς καθώς και των κερδών τα οποία προέρχονται από μερίσματα ημεδαπών ανωνύμων εταιριών ή συνεταιρισμών και των κερδών από μερίδια ημεδαπής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ή από τη συμμετοχή σε υπόχρεους που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2, φορολογείται ως εξής:
Προκειμένου για ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.), ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.)., κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς καθώς και κοινοπραξίες, με την ακόλουθη κλίμακα :

Κλιμάκιο εισοδήματος
(ευρώ)
Φορολογικός συντελεστής
%
Φόρος κλιμακίου
(ευρώ)
Σύνολο
Εισοδήματος
(ευρώ)
Φόρου
(ευρώ)
50.000
26%
13.000
50.000
13.000
Υπερβάλλον
33%


Αποδείξεις 2013

Το ποσό των αποδείξεων δαπανών, που απαιτείται να προσκομισθούν, ορίζεται σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του δηλούμενου και φορολογούμενου με την κλίμακα της παραγράφου αυτής ατομικού εισοδήμα-

τος. Το ποσό των αποδείξεων που προσκομίζεται δεν απαιτείται να υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες πεντακόσια (10.500) ευρώ. Οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί γίνονται αποδεκτές μόνον εφόσον έχουν περιληφθεί

στην εμπρόθεσμη δήλωση, λογίζονται συνολικά και για τους δύο συζύγους και επιμερίζονται μεταξύ τους ανάλογα με το δηλούμενο και φορολογούμενο σύμφωνα με την κλίμακα της παραγράφου αυτής ατομικό εισόδημα.

Στην περίπτωση που δεν προσκομίζεται το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων αγορών, τότε ο φόρος προσαυξάνεται κατά τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου ποσού αποδείξεων, με ανώτατο όριο τις δέκα χιλιάδες

πεντακόσια (10.500) ευρώ και του προσκομισθέντος ποσού αποδείξεων, η οποία πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 22%. Εξαιρούνται της υποχρέωσης προσκόμισης αποδείξεων οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην

αλλοδαπή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα λοιπά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου

47 του ΚΦΕ, όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας, σε ψυχιατρικά καταστήματα και οι φυλακισμένοι.

Δεν μετράνε αποδείξεις που αφορούν σε δαπάνες για:


- προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, υγραερίου και φυσικού αερίου

- ενοίκια κύριας κατοικίας και ενοίκια παιδιών που σπουδάζουν σε άλλη πόλη

- ασφάλιστρα κάθε είδους (ζωής, πυρός, μεταφορών κ.λπ.)

- αγορά φωτοβολταϊκών συστημάτων

- ύδρευση

- αποχέτευση

- ηλεκτρικό ρεύμα

- δημοτικά τέλη

- ιατρικές, οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες

- νοσοκομειακή περίθαλψη

- αγορά αυτοκινήτων

- αγορά ακινήτων

- αγορά λοιπών αντικειμένων αξίας άνω των 10.000 ευρώ, που λαμβάνονται υπόψη για τον τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματος

- εισιτήρια λεωφορείων, τρένων, πλοίων και αεροπλάνων

- ταχυδρομικές υπηρεσίες

- τηλεφωνικές υπηρεσίες

- υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης

- τυχερά παιχνίδια

- τέλη κυκλοφορίας.

Για όλες τις υπόλοιπες δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών οι σχετικές αποδείξεις λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη του 25% του ετήσιου εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες.

Ποιες αποδείξεις μετρουν


Διατροφή - ποτά

Oλα τα τρόφιμα

Μη αλκοολούχα ποτά

Kαφές

Τσάι

Kακάο

Αναψυκτικά

Μεταλλικό νερό

Χυμοί

Αλκοολούχα ποτά, καπνός

Kρασιά

Μπίρες

Ούζο

Ουίσκι

Βότκα

Τσιγάρα

Πούρα

2 Ενδυση - Υπόδηση

Υφάσματα

Ρούχα

Αξεσουάρ ένδυσης

Παπούτσια

Επιδιορθώσεις υποδημάτων

Μεταποίηση ρούχων

Καθαρισμός ενδυμάτων

3 Είδη νοικοκυριού

Επιπλα

Φωτιστικά

Διακοσμητικά

Χαλιά - μοκέτες

Υφάσματα κουρτίνας

Ριχτάρια

Στρώμα

Μαξιλάρια

Σεντόνια

Κουβέρτες

Ηλεκτρικές συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, φούρνοι, κλιματιστικά και θερμάστρες)

Μικρές οικιακές συσκευές

Επισκευή ηλεκτρικών συσκευών

Πιάτα - μαχαιροπήρουνα

Υαλικά

Σκεύη κουζίνας

Εργαλεία

Είδη κηπουρικής

Εξαρτήματα (π.χ. λαμπτήρες, μπαταρίες)

Είδη καθαρισμού

Οικιακές υπηρεσίες (οικιακή βοηθός, φύλαξη παιδιών στο σπίτι)

Φύλαξη και καθαρισμός χαλιών

4 Επισκευή και συντήρηση κατοικίας

Υλικά οικοδομής (π.χ. χρώματα στόκος)

Εργασίες υδραυλικού

Εργασίες ηλεκτρολόγου

Κλειδαράς

Εργασίες ελαιοχρωματιστή

5 Μεταφορές

Ανταλλακτικά αυτοκινήτου

Ελαστικά

Λιπαντικά

Πυροσβεστήρας

Καύσιμα.

Σέρβις αυτοκινήτου - μοτοσικλέτας.

Πλύσιμο αυτοκινήτου.

Βαφή αυτοκινήτου

Βουλκανιζατέρ

Μίσθωση ταξί

Μεταφορές πραγμάτων

6 Εκπαίδευση

Δίδακτρα νηπιαγωγείου - δημοτικού

Δίδακτρα γυμνασίου - λυκείου

Δίδακτρα φροντιστηρίων ξένων γλωσσών

7 Αναψυχή - Πολιτιστικές δραστηριότητες

Ράδιο CD

Τηλεοράσεις

Δορυφορική κεραία

Αποκωδικοποιητής

Συσκευή GPS

Ψηφιακή κορνίζα

Φωτογραφική μηχανή

Βιντεοκάμερες

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Μέσα εγγραφής ήχου - εικόνας

Επισκευές συσκευών

Μουσικά όργανα

Μεγάλα είδη αναψυχής (εξωλέμβια μηχανή, γουίντ - σέρφινγκ)

Ηλεκτρονικά παιχνίδια

Παιχνίδια (κούκλες, ποδήλατα, παζλ)

Είδη άθλησης

Ανθη

Τροφές και είδη για κατοικίδια ζώα

Κτηνιατρικές υπηρεσίες

Εισιτήρια αθλητικών δραστηριοτήτων (ποδόσφαιρο, μπάσκετ κ.ά.)

Γυμναστήρια

Σχολές χορού

Ωδεία

Μαθήματα ποδοσφαίρου - μπάσκετ

Μαθήματα κολύμβησης

Λούνα παρκ

Internet Cafe

Κινηματογράφος

Θέατρα

Μουσεία

Εκτυπώσεις φωτογραφίας

Ενοικίαση DVD

Βιβλία

Εφημερίδες

Περιοδικά

Γραφική ύλη

Σχολικά είδη

Πακέτο διακοπών

8 Εστιατόρια, καφέ, ξενοδοχεία

Εστιατόρια

Ταβέρνες

Ζαχαροπλαστεία

Καφενεία

Μπαρ

Νυχτερινά κέντρα

Εξοδα ξενοδοχείων

9 Διάφορα αγαθά, υπηρεσίες

Κουρεία - κομμωτήρια

Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή

Πιστολάκι μαλλιών

Είδη ατομικής φροντίδας

Κοσμήματα - ρολόγια

Είδη ταξιδιού .

Είδη καπνιστού

Παιδικό καροτσάκι

Παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου

Βρεφονηπιακοί σταθμοί

Οίκοι ευγηρίας

Βοήθεια ηλικιωμένων στο σπίτι

Τραπεζικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες χρηματιστών

Υπηρεσίες συμβούλων φορολογίας

Δικηγόροι

Εξοδα θρησκευτικών τελετών (κηδείες)

Υπηρεσίες μεσιτικών γραφείων

Αγγελίες σε εφημερίδες

Φωτοτυπίες

Ποιες αποδειξεις ΔΕΝ «μετρούν»


Στέγαση

Ενοίκια κατοικιών

Υδρευση - Αποχέτευση

Δημοτικά τέλη

Υπηρεσίες κοινοχρήστων

Συντήρηση ανελκυστήρα

Κηπουρός

Καθαρισμός πολυκατοικίας

Απόφραξη κεντρικής αποχέτευσης

Συντήρηση καυστήρα

Ηλεκτρικό ρεύμα

Υγραέριο - Φυσικό αέριο

Πετρέλαιο Θέρμανσης

Κάρβουνα - καυσόξυλα


Υγεία

Φάρμακα

Φαρμακευτικά προϊόντα (π.χ. θερμόμετρο, οινόπνευμα)

Θεραπευτικές συσκευές (π.χ. ακουστικά βαρηκοΐας, συσκευή μέτρ. ζαχάρου, πιεσόμετρο)

Ιατρικές υπηρεσίες

Οδοντιατρικές υπηρεσίες

Φυσιοθεραπεία

Μικροβιολογική εξέταση

Ακτινογραφία

Υπέρηχος

Τεστ ΠΑΠ - Μαστογραφία

Νοσοκομειακή περίθαλψη

Αποκλειστική νοσοκόμα


Μεταφορές - Επικοινωνίες

Αγορά αυτοκινήτων

Αγορά μοτοσικλετών

Αγορά σκαφών αναψυχής

Τέλη κυκλοφορίας

Διόδια

Εισιτήρια σε τρένα, αεροπλάνα, πλοία αστικές συγκοινωνίες

Ταχυδρομικές υπηρεσίες (δημόσιες και ιδιωτικές)

Σταθερή τηλεφωνία

Κινητή τηλεφωνία

Πρόσβαση στο διαδίκτυο

Εισφορά σε ΕΡΤ

Συνδρομητική τηλεόραση


Άλλες υπηρεσίες

Δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων

Ασφάλιση κατοικίας

Ασφάλιση υγείας

Ασφάλιστρα αυτοκινήτου - δικύκλων

Άλλες ασφαλίσεις

Φωτοβολταϊκά


Τι καταργείται με τον νεο φορολογικο νόμο  για  εισοδήματα  του  2013.


Καταργούνται τα αφορολόγητα όρια (πρόσθετα) για τα τέκνα του φορολογούμενου (2.000 € για το Α΄ τέκνο, 4.000 € για το Β΄ τέκνο, 7.000 € για το Γ΄ τέκνο κ.λπ.) και αντικαθίσταται με χορηγούμενα ειδικά επιδόματα (στήριξης τέκνων), με βάση εισοδηματικά κριτήρια.

9. Καταργούνται για όλα τα φυσικά πρόσωπα οι φοροαπαλλαγές για τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, ενοίκια, δίδακτρα φροντιστηρίων, ασφάλιστρα κ.λπ.

Διατηρείται η έκπτωση 10% από τον φόρο και μόνο για τους μισθωτούς και συνταξιούχους για τις δαπάνες των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης εφόσον τα έξοδα αυτά υπερβαίνουν το 5% του φορολογούμενου εισοδήματος και μέχρι 3.000 €, των εξόδων διατροφής, δωρεών προς το Δημόσιο κ.λπ., δωρεών προς κοινωφελή ιδρύματα και χορηγίες.

10. Προβλέπεται μείωση από τον φόρο 200 € για τον φορολογούμενο και τα πρόσωπα που συνοικούν και τον βαρύνουν, εφόσον είναι ανάπηροι, , θύματα πολέμου, θύματα εθνικής αντίστασης κ.λπ.

11. Καταργείται η μείωση φόρου των 60 € για κάθε τέκνο μισθωτού που εργάζεται για τουλάχιστον 9 μήνες σε παραμεθόριες περιοχές.

12. Αυξάνεται η φορολογία για τους αξιωματικούς και το κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού:

· Προβλέπεται αναλογικός συντελεστής 15% (από 6%) για τους αξιωματικούς.
· Προβλέπεται αναλογικός συντελεστής 10% (από 3%) για το κατώτερο πλήρωμα.

13. Θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και το εισόδημα από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή από ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες δύο (2) προϋποθέσεις:

· Έχουν έγγραφη σύμβαση με τα φυσικά ή και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες τους.
· Τα φυσικά ή και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό ποσοστό 75% των ακαθαρίστων εσόδων να προέρχονται από ένα (1) από τα πρόσωπα αυτά.

14. Καταργείται η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη (3000 € για άγαμους & 5000 € για έγγαμους) για τους φορολογούμενους που δεν έχουν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.

(άρθρο 1) ισχύει από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά

Αυξάνεται το τέλος επιτηδεύματος:

· Για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους σε 800€ ετησίως (από 400€).

· Για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους σε 1.000€ (από 500€).

· Για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες σε 650€ (από 500€).

· Για κάθε υποκατάστημα σε 600€ (από 300€).


 Απαλλάσσονται από το ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 18άρηδες και άνεργοι
Τι ισχύει σήμερα
- Όσοι έγιναν 18 ετών έως 31/12/2012 ακόμη και αν είναι μαθητές Λυκείου, φοιτητές ή φαντάροι υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση είτε έχουν εισόδημα είτε όχι. Μάλιστα, αν το παιδί έχει ετήσιο εισόδημα (πραγματικό ή τεκμαρτό) πάνω από 2.900 ευρώ παύει να είναι προστατευόμενο μέλος της οικογένειας.

Σύμφωνα με το φορολογικό νόμο που ψηφίστηκε αρχές Ιανουαρίου 2013 οι νέοι ηλικίας άνω των 18 ετών θα πρέπει να προσέλθουν στην εφορία για να λάβουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.

Θα υποβάλλουν αίτηση στην ιστοσελίδα taxisnet.gr για κωδικούς πρόσβασης υποβολής δήλωσης. Ομως, θα πρέπει να πάνε ξανά στην εφορία αυτή τη φορά για να παραλάβουν κλειδάριθμο και να υποβάλλουν έως 30 Ιουνίου ηλεκτρονικά τη δήλωση.

Η αλλαγή που ετοιμάζει το Υπουργείο Οικονομικών
- Δε θα υποβάλλουν φορολογική δήλωση όσοι είναι πάνω από 18 ετών και είναι προστατευόμενα τέκνα

- Δεν θα υποβάλλουν δήλωση τα προστατευόμενα τέκνα έστω και αν έχουν στο όνομά τους περιουσιακά στοιχεία (αυτοκίνητα, ακίνητα κτλ.)

- Το τεκμήριο των παιδιών θα το επιβαρύνεται ο γονιός. Βασική προϋπόθεση όμως για να μην πληρώσει πρόσθετη φορολογία ο γονιός είναι να καλύπτει με τα πραγματικά του εισόδηματα τα τεκμαρτά.

Μεγάλο αγκάθι στην όλη διαδικασία αποτελούν τα εισοδήματα που φορολογούνται αυτοτελώς ή φορολογούνται στην πηγή με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης και από εφέτος είναι υ υποχρεωτικό να δηλωθούν σε κάθε περίπτωση στον κωδικό 659-660 της φορολογικής δήλωσης.

Σε αυτή την περίπτωση εντάσσονται και οι τόκοι καταθέσεων που στις περισσότερες περιπτώσεις οι γονείς έχουν δηλώσει στην τράπεζα ως συνδικαιούχα μέλη τα παιδιά τους.

Τι ισχύει σήμερα
- Εάν υπάρχει εισόδημα έστω και 1 ευρώ από τόκους καταθέσεων θεωρείται εισόδημα και επιβαρύνεται ο νέος φορολογούμενος με τεκμήριο διαβίωσης

- Για ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης 3.000 ευρώ θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει ο 18άρης αποδείξεις 750 ευρώ (3.000 Χ 25%)

- Εάν δεν έχει συγκεντρώσει αποδείξεις θα πληρώσει φόρο 10% επί των αποδείξεων που λείπουν.

Η αλλαγή που δρομολογεί το υπουργείο Οικονομικών
Στην περίπτωση που το ετήσιο εισόδημα από τόκους καταθέσεων δεν ξεπερνά τις 3.000 ευρώ δεν θα επιβαρύνεται ο 18αρης με το ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης των 3.000 ευρώ. Ουσιαστικά δηλαδή θα παραμείνει αφορολόγητος και θα συνεχίσει να είναι προστατευόμενο τέκνο.

Ωστόσο, φοιτητές που έχουν ετήσιο εισόδημα από εργασία έστω και 10 ευρώ ετησίως θα επιβαρύνονται με ελάχιστο τεκμήριο 3.000 ευρώ με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Τι σημαίνει για τον γονιό να σταματήσει το παιδί να θεωρείται προστατευόμενο μέλος; Κινδυνεύει να «χάσει» το οικογενειακό επίδομα, ενώ θα χάσει για εφέτος το αφορολόγητο των 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που δεν θα είναι πλέον προστατευόμενο μέλος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου