Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017

Φοροελαφρύνσεις για υπουργούς και βουλευτές -Μειώθηκε έως και 2.000 ευρώ η εισφορά αλληλεγγύηςie

Σκανδαλώδη ρύθμιση με την οποία προβλέπονται φοροελαφρύνσεις-πρόκληση για τον πρωθυπουργό, τους υπουργούς, τους αναπληρωτές υπουργούς, τους υφυπουργούς, τους βουλευτές, τους ευρωβουλευτές, τους ειδικούς και τους γενικούς γραμματείς, τους διοικητές των Ανεξάρτητων Αρχών, τους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους διοικούντες νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου συμπεριέλαβε η κυβέρνηση τον Μάιο του 2016 σε "μνημονιακό" νόμο με τον οποίο μείωσε συντάξεις και αφορολόγητα όρια!

Μειώσεις-μαμούθ στα ποσά της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που οφείλουν να πληρώνουν οι πολιτικοί νομοθέτησε η κυβέρνηση! Ταυτόχρονα με τις ρυθμίσεις που προέβλεπαν περικοπές συντάξεων, κατάργηση του ΕΚΑΣ, αύξηση ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους εργαζόμενους με «μπλοκάκια», μείωση των αφορολογήτων ορίων και αύξηση των φορολογικών συντελεστών για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, οι κυβερνητικοί βουλευτές ψήφισαν τον Μάιο του 2016 και μια διάταξη, η οποία προβλέπει τη μείωση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά 1.049 έως και 1.999 ευρώ το χρόνο, για τον πρωθυπουργό, τους υπουργούς, τους βουλευτές, τους ευρωβουλευτές και τα λοιπά πολιτικά πρόσωπα!

Η διάταξη-βόμβα, η οποία "πέρασε" στα μουλωχτά από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, περιλαμβάνεται στο άρθρο 43Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού αναμορφώθηκε η κλίμακα υπολογισμού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, για τους φορολογούμενους με ετήσια ατομικά φορολογητέα εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ, ενώ ταυτόχρονα καταργήθηκε το ιδιαίτερο καθεστώς ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης το οποίο είχε καθιερωθεί για τα πολιτικά πρόσωπα το 2014 και προέβλεπε ότι τα συνολικά εισοδήματα των συγκεκριμένων προσώπων από όλες τις πηγές φορολογούνται με αυξημένο συντελεστή εισφοράς 8%.

Ειδικότερα, με τις νέες διατάξεις του άρθρου 43Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος οι οποίες προστέθηκαν με την παράγραφο 9 του άρθρου 112 του ν. 4387/2016, καταργήθηκαν για τα εισοδήματα του έτους 2016 οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 με τις οποίες η ειδική εισφορά αλληλεγγύης είχε καθιερωθεί και είχε επιβληθεί στα εισοδήματα των ετών 2010-2015. Στις διατάξεις που καταργήθηκαν περιλαμβανόταν και μια παράγραφος, η οποία προέβλεπε ειδικό καθεστώς υπολογισμού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τα πολιτικά πρόσωπα. Συγκεκριμένα, η παράγραφος 3ζ του άρθρου 29 του ν. 3986/2011, όπως είχε τροποποιηθεί με βάση το άρθρο 52 του ν. 4305/2014 το οποίο είχε ψηφίσει η κυβέρνηση Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ, προέβλεπε την επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης με αυξημένο συντελεστή 8% στο άθροισμα των εισοδημάτων των πολιτικών προσώπων από όλες τις πηγές. Με τον τρόπο αυτό, οι πολιτικοί πλήρωναν, σε κάθε περίπτωση, πολύ μεγαλύτερα ποσά εισφοράς από όλους τους άλλους φορολογούμενους.

Στο ειδικό αυτό καθεστώς αυξημένης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης υπάγονταν ειδικότερα τα ακόλουθα φυσικά πρόσωπα:

α) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

β) Ο Πρωθυπουργός.

γ) Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι της Βουλής.

δ) Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης.

ε) Οι Υπουργοί.

στ) Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

ζ) Οι Υφυπουργοί

η) Οι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς Υπουργείων

θ) Οι Γενικοί Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

ι) Οι Περιφερειάρχες.

ια) Οι Βουλευτές και οι Ευρωβουλευτές

ιβ) Οι Δήμαρχοι.

ιγ) Oι διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων, διευθύνοντες και εντεταλμένοι σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

ιδ) Τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών καθώς και των αρχών που χαρακτηρίζονται με νόμο ως ανεξάρτητες ή ρυθμιστικές.

Με το νέο καθεστώς υπολογισμού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, το οποίο ψήφισε στη Βουλή η κυβέρνηση, όλα τα παραπάνω πρόσωπα εξομοιώνονται με τους υπόλοιπους φορολογούμενους. Δηλαδή και οι πολιτικοί οφείλουν πλέον να πληρώνουν την ίδια ειδική εισφορά αλληλεγγύης με τα υπόλοιπα φυσικά πρόσωπα. Η εισφορά που οφείλουν να πληρώνουν οι πολιτικοί υπολογίζεται πλέον ως εξής:

-0% για τα πρώτα 12.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος,

-2,2% για το τμήμα εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 20.000 ευρώ,
-5% για το τμήμα εισοδήματος από τα 20.001 έως τα 30.000 ευρώ,
-6,5% για το τμήμα εισοδήματος από τα 30.001 έως τα 40.000 ευρώ,
-7,5% για το τμήμα εισοδήματος από τα 40.001 ως και τα 65.000 ευρώ,
-9% για το τμήμα εισοδήματος από τα 65.001 ως και τα 220.000 ευρώ και
-10% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από 220.001 ευρώ και πάνω.

Όπως προκύπτει από αναλυτικό πίνακα παραδειγμάτων που παραθέτουμε, η συγκεκριμένη κλίμακα υπολογισμού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης είναι πολύ ευνοϊκή για τα πολιτικά πρόσωπα. Σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς υπολογισμού το οποίο είχε καθιερωθεί το 2014, η νέα κλίμακα προκαλεί μειώσεις στις ετήσιες επιβαρύνσεις των περισσοτέρων πολιτικών προσώπων κατά 1.049 έως και 1.999 ευρώ!

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον ν. 4387/2016 με τον οποίο η κυβέρνηση φοροελάφρυνε τόσο γενναία τα μέλη της και όλο το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα της χώρας συμπεριέλαβε ταυτόχρονα την πρώτη δόση των επαχθών δημοσιονομικών μέτρων της πρώτης αξιολόγησης του Μνημονίου ΙΙΙ, δηλαδή:

- την σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ μέχρι το 2019

- την μείωση των επικουρικών συντάξεων για όσους λαμβάνουν αθροιστικά μηνιαία ποσά κύριων και επικουρικών άνω των 1.300 ευρώ

- την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των κύριων συντάξεων, η οποία οδήγησε σε μειώσεις των νέων συντάξεων έως και 35%

- την επιβολή ασφαλιστικών εισφορών αυξημένων έως και 100% στους ελεύθερους επαγγελματίες και τους εργαζόμενους με «μπλοκάκια»

- μειώσεις στα αφορολόγητα όρια μισθωτών και συνταξιούχων κάτω από τα επίπεδα των 9.000 ευρώ

- αυξήσεις συντελεστών φορολογίας εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους, μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων.

Το συμπέρασμα που προκύπτει λοιπόν είναι ότι η κυβέρνηση την ώρα που ψήφιζε επαχθή περιοριστικά μέτρα για όλους τους υπόλοιπους Έλληνες πολίτες φρόντισε, ως … «αντίμετρο», να ελαφρύνει τα μέλη της και τους κομματικούς φίλους της στις διοικήσεις φορέων του Δημοσίου αλλά και όλο τον υπόλοιπο πολιτικό κόσμο της χώρας από τα … δυσβάσταχτα βάρη της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 8% που πλήρωναν μέχρι τότε!

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου