Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2017

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης: Απαντήσεις για τον υπολογισμό επιδομάτων, εισοδημάτων, συντάξεων και επιδοτήσεων

Δεκαεπτά ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον υπολογισμό εισοδήματος από εργασία, επιδόματα, συντάξεις ,ελευθέρια επαγγέλματα και αγροτικά εισοδήματα για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης - ΚΕΑ
Από ερωτήματα και τις απαντήσεις που έχουν δώσει οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας που απαντούν ερωτήματα υπαλλήλων σε δήμους και ΚΕΠ για ζητήματα σχετικά με το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης - ΚΕΑ οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν χωρίς να ταλαιπωρηθούν στις ουρές των υππηρεσιων.
Τα dikaiologitika news έχουν αντλήσεις τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις και σας τις παρουσιάζουν.
1. Πολίτης έπιασε εποχική δουλειά (για 3 με 4 μήνες) και πληρώθηκε τον Ιούνιο. 1) αν ο μισθός του είναι μικρότερος από το ΚΕΑ θα γίνει η αίτηση; Απλά θα πρέπει να προσέρχεται κάθε μήνα να δηλώνει το μισθό; 2) Αν ο μισθός είναι μεγαλύτερος από το ΚΕΑ θα κάνουμε την αίτηση;
Θα κάνει αίτηση και θα δηλώσει κανονικά το μηνιαίο εισόδημα (μια φορά, όχι κάθε μήνα). Γενικά δηλώνονται μόνο οι μεταβολές, οπότε ο συγκεκριμένος θα δηλώσει ξανά τη διακοπή είσπραξης του εισοδήματος, με το πέρας της εποχικής εργασίας του. Ακόμα και στην περίπτωση που ο μισθός είναι μεγαλύτερος από το ΚΕΑ, επειδή ελέγχεται το εισόδημα του τελευταίου 6μήνου, δεν μπορεί να αποκλειστεί από την υποβολή της αίτησης.
2. Κυρία η οποία εργάζεται τον 5ο και 6ο μήνα αν στο πεδίο των μισθών θα δηλώθούν οι μικτές ή καθαρές αποδοχές. Αν δηλωθούν οι μικτές αφαιρείται το 20% , καθώς και οι εισφορές για κοινωνική ασφάλιση από το σύστημα ?
Δηλώνονται οι μισθοί μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών, πριν την επιβολή του φόρου. Το 20% δεν αφαιρείταις, αλλά αφαιρείται αυτόματα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος.
3. Στον υπολογισμό του εισοδήματος για την ένταξη στο πρόγραμμα δεν συνυπολογίζεται κατά τον πρώτο μήνα το 100% και κατά τους δύο επόμενους το 40%. Αυτό ισχύει για όσους έχουν ήδη υποβάλει αίτηση και βρουν εργασία στην πορεία ή και για όσους τη στιγμή που υποβάλλουν την αίτηση ως εργαζόμενοι;
Αυτό ισχύει για όσους βρουν δουλειά ενώ είναι ήδη δικαιούχοι και όχι για όσους είναι εργαζόμενοι τη στιγμή της αίτησης.
Αγρότες-Ελέυθεροι επαγγελματίες
4. Σχετικά με τα αγροτικά εισοδήματα, οι αγρότες παίρνουν στο τέλος της χρονιάς αγροτικές επιδοτήσεις καθώς και έσοδα από τις παραγωγές τους. Δηλώνεται στην προκειμένη περίπτωση το ποσό σε σχέση με τα εκκαθαριστικά του προηγούμενου έτους ή παραμένει κενό;
Ισχύει ότι και ανωτέρω: πρέπει να το δηλώσουν όταν το εισπράξουν (θα υπάρξει διασύνδεση με τη βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ, οπότε σε κατοπινούς μηνιαίους ελέγχους θα αποτυπωθούν και οι επιδοτήσεις που τυχόν εισέπραξε κάποιος).
5. Με ποιο τρόπο θα προσδιοριστεί το «δηλωθέν» εισόδημα κατά τους έξι μήνες πριν την υποβολή της αίτησης των επαγγελματιών, των εμπόρων και όσων δηλώνουν εργόσημο (το β΄ εξάμηνο - αναδρομικά);
Στις περιπτώσεις των ελεύθερων επαγγελματιών και των αγροτών, το εξαμηνιαίο εισόδημα (και μόνον αυτό) θα ελέγχεται αναδρομικά από την επόμενη φορολογική δήλωση.
6. Εισόδημα που προκύπτει από πώληση αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων. Θα δηλωθεί το ποσό που αναγράφεται στο τιμολόγιο πώλησης; ή το ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση των εξόδων για το διάστημα από 1/1/2016 έως 30/6/2016;
Θα πρέπει να δηλώσουν το ποσό που αναγράφεται στο τιμολόγιο πώλησης. Ως γενική αρχή, δηλώνεται το συνολικό εισόδημα που εισπράχθηκε μετά την αφαίρεση των εισφορών για την κοινωνική ασφάλιση.
Επιδόματα-βοηθήματα
7. Σχετικά με το Ενιαίο Επίδομα παιδιού και Επίδομα τρίτεκνης οικογένειας, (Α21) θα δηλώνετε όσο αντιστοιχεί στο τελευταίο εξάμηνο ή το ποσό που έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα; (Οι δικαιούχοι έχουν πάρει μόνο μία δόση και το υπόλοιπο, αφού έχει τελειώσει η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων θα πάρουν το ποσό που τους αντιστοιχεί σύντομα). Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν βγαίνει το ποσό των επιδομάτων αυτών.
Ως γενική αρχή: δηλώνεται το εισόδημα που έχει εισπραχθεί (και όχι το οφειλόμενο). Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δηλωθεί το ποσό οικογενειακών επιδομάτων που έχει καταβληθεί τους τελευταίους έξι μήνες και όχι αυτό που θα εισπράξουν σύντομα, όπως λέτε. Αυτό που θα εισπράξουν θα πρέπει να το δηλώσουν στη γνωστή προθεσμία.
8. Αν σε κάποιο δήμο έχουν δοθεί έκτακτα οικονομικά βοηθήματα από προϋπολογισμό που έχει προβλέψει ο εκάστοτε δήμαρχος και τα οποία δεν δηλώνονται στην φορολογική δήλωση, αυτά (εφόσον τα γνωρίζουμε) θα πρέπει να τα συμπεριλάβουμε στον υπολογισμό του εισοδήματος? Και τι παραστατικά θα πρέπει θα ζητηθούν από τους πολίτες;
Τυπικά πρέπει να δηλώνονται από τον αιτούντα, καθώς στην ΚΥΑ δεν ορίζεται πουθενά ότι εξαιρούνται. Παρόλα αυτά, δεν περιγράφεται πουθενά διαδικασία κατά την οποία οι Δήμοι ή τα ΚΕΠ παρεμβαίνουν «αυτοβούλως» κατά τη διάρκεια υποβολής της αίτησης, εάν δεν προκύπτουν αναντιστοιχίες από τις διασταυρώσεις. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση, επιτρέπεται στους πολίτες να υποβάλλουν κανονικά την αίτηση και οι περιπτώσεις αυτές (ανάλογα με το τι θα αποφασίσει κάθε Δήμος), να παραπέμπονται για εκ των υστέρων «επαλήθευση».
9. Η διατροφή τέκνων μετράει ως εισόδημα;
Ναι, τα μοναδικά που εξαιρούνται είναι τα επιδόματα αναπηρίας και το επίδομα αναδοχής.
10. Υπάρχουν δικαιούχοι που τις επόμενες ημέρες θα λάβουν έκτακτο βοήθημα από τον ΟΑΕΔ (όχι μηναίο), ωστόσο οι αιτήσεις τους έχουν εγκριθεί, θα πρέπει να το δηλώσουν;
Κανονικά, πρέπει να έρθουν να το δηλώσουν (εντός 15 ημερών από την είσπραξη του) για να αναπροσαρμοστεί το ποσό. Διαφορετικά θα ενεργοποιηθούν οι διατάξεις της ΚΥΑ (περί διακοπής, αχρεωστήτως κτλ).
11. Κάποιος που παίρνει επίδομα ομογενών (δηλώνεται κανονικά ως προνοιακό) και επιδότηση ενοικίου μπαίνουν όλα μαζί στη θέση ΑΛΛΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ; Γενικά τα έσοδα από την κάρτα αλληλεγγύης και την επιδότηση ενοικίου πρέπει να τα δηλώνουμε στα ΑΛΛΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ;
Το επίδομα ομογενών δηλώνεται κανονικά στο σχετικό πεδίο. Οι παροχές του προγράμματος αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης δε δηλώνονται καθόλου.
Συντάξεις
13. Χήρα που μέσα στο α΄ εξάμηνο του 2016 δεν έχει πάρει τη σύνταξη του θανόντος συζύγου που της αναλογεί, μπορεί να κάνει αίτηση; Και αν ναι, όταν θα πάρει τη σύνταξη και τα αναδρομικά που δικαιούται, το ΚΕΑ θα της ζητηθεί πίσω για το διάστημα που το έλαβε;
Ναι μπορεί να κάνει αίτηση, αφού υπολογίζεται το εισόδημα που εισπράχθηκε κατά το τελευταίο εξάμηνο. Πρέπει ωστόσο, εντός 15 ημερών από τη στιγμή που θα πάρει τη σύνταξη, να το δηλώσει ώστε να διακοπεί η παροχή του ΚΕΑ, σε διαφορετική περίπτωση θα αναζητηθούν αχρεωστήτως καταβληθέντα και δεν θα μπορεί να ξαναυποβάλει αίτηση.
14. Πολίτης που από 01/01/16 ως 30/06/16 έχει μηδενικό εισόδημα αλλά από 01/07/16 είναι συνταξιούχος (υπερηλίκων ανασφαλίστων ΟΓΑ 345€/μηνιαίως) δικαιούται να αιτηθεί για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα; Θα γίνει διασταύρωση;
Δικαιούται να αιτηθεί, θα γίνει διασταύρωση, πρέπει να δηλώσει ότι εισπράττει σύνταξη.
15. Η πρόωρη αγροτική σύνταξη είναι εισόδημα που υπολογίζεται ή όχι; Σε αιτήσεις ενδιαφερομένων δεν εμφανίζονται τα ποσά στο κουτάκι των συντάξεων.
Ναι, υπολογίζεται κανονικά. Θα πρέπει να δηλωθεί γιατί είναι από τα πεδία που αν και δεν εμφανίζεται προσυμπληρωμένο, θα ελεγχθεί εκ των υστέρων.
Άλλες περιπτώσεις
16. Πολίτης λαμβάνει και το δηλώνει στη φορολογική του δήλωση 500€ μηνιαίως από τους γονείς του που ζουν στο εξωτερικό ως δωρεά δικαιούται να αιτηθεί για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα; Δικαιούται να αιτηθεί, αλλά να είναι σαφές ότι θα απορριφθεί. Προσμετρούνται όλα τα εισοδήματα (με συγκεκριμένες μόνο εξαιρέσεις). Όταν ένας πολίτης που έχει εισόδημα ανώτερο από το όριο και θεωρούμε ότι δε δικαιούται να το λάβει αλλά αυτός επιμένει να κάνει αίτηση, πως το αντιμετωπίζουμε;
Ως γενική αρχή δεν υπάρχει δυνατότητα να απαγορευτεί στον πολίτη να κάνει αίτηση. Απλά σε περίπτωση που επιμένει, πρέπει να του είναι ξεκάθαρες οι συνέπειες.
17. Ενταγμένοι σε ΛΑΕΚ Λογαριασμός για την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση του ΟΑΕΔ άτομα των οποίων τα ένσημα αντιστοιχούν σε αποδοχές όπως φαίνεται από τις βεβαιώσεις τους, αλλά οι ίδιοι δεν λαμβάνουν τα ποσά αυτά γιατί ανήκουν σε ΛΑΕΚ Λογαριασμός για την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση του ΟΑΕΔ, με σκοπό την υπαγωγή σε προαιρετική Ασφάλιση για σύνταξη ΙΚΑ ΤΕΑΜ και καταβολή των εισφορών ΛΑΕΚ, δικαιούνται του ΚΕΑ ή όχι;
Από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ προκύπτει ότι:
«Οι άνεργοι που δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα προαιρετικής ασφάλισης με αίτησή τους στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ του τόπου κατοικίας τους, θα πρέπει:
Α) να έχουν συμπληρώσει οι άνδρες το 60ο έτος της ηλικίας τους και οι γυναίκες το 55ο έτος της ηλικίας τους (για τους ασφαλισμένους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα το όριο ηλικίας είναι 55 και 50 αντίστοιχα), το οποίο θα βεβαιώνεται από την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο.
Β) να έχουν εγγραφεί ως άνεργοι στον ΟΑΕΔ και να κατέχουν δελτίο ανεργίας για δώδεκα (12) τουλάχιστον συνεχείς μήνες πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, να εξακολουθούν να είναι άνεργοι και να κατέχουν κάρτα ανεργίας ανανεωμένη ανά τρίμηνο.»
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο αιτών πρέπει να έχει ανανεωμένη κάρτα ανεργίας. Μπορεί να ζητηθεί αντίγραφο αυτής και ενδεχομένως δικαιολογητικό που να τεκμηριώνει ότι είναι δικαιούχος του προγράμματος του ΟΑΕΔ (πχ μια βεβαίωση του ΟΑΕΔ θα βοηθούσε). Αλλά και η ανανεωμένη κάρτα ανεργίας από μόνη της τεκμηριώνει ότι δεν υπάρχουν εισοδήματα από μισθούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου