Τετάρτη, 17 Απριλίου 2013

ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 2013


ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 2013


Τα δικαιολογητικά για την Εξισωτική Αποζημίωση 2013 καθορίστηκαν για τους δικαιούχους που θα κάνουν αίτηση στις ενώσεις .Ενδεικτικά σας παρουσίαζουμε τα δικαιολογητικά που καθόρισε η ΕΑΣ Τρικάλων για την εξισωτική αποζημίωση 2013
1) Αντίγραφο του εκκαθαριστικού 2013.
2) Βεβαίωση μονίμου κατοικίας ( η οποία θα πρέπει να έχει ημερομηνία και αριθμό πρωτοκόλλου ).
3)  Υπεύθυνη δήλωση (προς την οικεία Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα βεβαιώνεται από τη Δ.Ο.Υ. ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος ( εφόσον δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος ).


διαβαστε περισσοτερα 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου