Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013

Επικαιροποίηση προσωπικών μητρώων δημοσίων υπαλλήλων


Επικαιροποίηση προσωπικών μητρώων δημοσίων υπαλλήλων

Με εγκυκλιο του το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης καλεί τις Διευθύνσεις Διοικητικού να προβούν στην ενημέρωση των προσωπικών μητρώων των δημοσίων υπαλλήλων για το λογω ,οπως χαρακτηριστικά αναφερει η εγκυκλιος ,εχει διαπιστωθεί ότι τα προσωπικά μητρώα των υπαλλήλων δεν έχουν πάντοτε την απαιτούμενη εγκυρότητα και πληρότητα ώστε, όταν απαιτείται, να επιτυγχάνεται η σωστή και ταχεία επεξεργασία τους.


Επικαιροποίηση προσωπικών μητρώων δημοσίων υπαλλήλων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου