Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟ 2013


ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟ 2013

Ο  Ενιαίος Φόρος Ακινήτων θα αντικαταστήσει το 2013 τους δύο βασικούς φόρους της ακίνητης περιουσίας το ειδικό τέλος ακινήτων ΕΕΤΗΔΕ και τον ΦΑΠ φόρος ακίνητης περιουσίας.

Ο Ενιαιος φόρος Ακινήτων θα επιβαρύνει όλα τα φυσικά πρόσωπα ξεχωριστά και θα υπολογίζεται επί του συνόλου της οικογενειακής περιουσίας.

Το αφορολόγητο όριο μόνο για τη πρώτη κατοικία θα είναι 100.000 ευρώ αντικειμενική αξία και θα κλιμακώνεται ανάλογα με το συνολικό ύψος της περιουσίας.

Βάση των δύο παραπάνω ρυθμίσεων του Ενιαίου φόρου ακινήτων για παράδειγμα έγγαμοι που έχουν ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειμενικής αξίας 200000 ευρώ και ποσοστό συνιδιοκτησίας 50% δεν θα πληρώσουν φόρο Ακινήτων.


ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟ 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου