Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

Επιδοτούμενο πρόγραμμα ΤΟΠ-ΕΚΟ για Ανέργους στο Δήμο Αθήνας


Επιδοτούμενο πρόγραμμα ΤΟΠ-ΕΚΟ για Ανέργους στο Δήμο Αθήνας

Τοπικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες ΤΟΠ ΕΚΟ «Ένταξη για 'Ολους» στο Δήμο Αθήνας

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟ-ΔΡΑΣΗ» με συμμετέχοντες φορείς τους: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΚΣΑ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ, ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – ΚΕΚΔΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε., ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. Α.Ε. - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΑΡΣΙΣ


Επιδοτούμενο πρόγραμμα ΤΟΠ-ΕΚΟ για Ανέργους στο Δήμο Αθήνας  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου