Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

Υποχρεωτικές Μετατάξεις Δημοσίων Υπαλλήλων


ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Υποχρεωτικές μετατάξεις και η διαθεσιμότητα, η οποία μπορεί να οδηγήσει και σε απόλυση, είναι οι βασικές εφαρμογές του μεσοπρόθεσμου προγράμματος που κατατέθηκε στη Βουλή και αφορά  και κυρίως αυτούς που ανήκουν στους κλάδους χαμηλών προσόντων δημοσίων υπαλλήλων , που προσλήφθηκαν εκτός ΑΣΕΠ.

         Στο νομοσχέδιο εισάγεται, στη μεγαλύτερη δυνατή έκτασή του, ο θεσμός της υποχρεωτικής μετάταξης ή μεταφοράς προσωπικού και η διαθεσιμότητα. Η κατάργηση των θέσεων έχει ως άμεση συνέπεια την αυτοδίκαιη τοποθέτηση σε διαθεσιμότητα των υπαλλήλων, για την οποία εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις. Η διαθεσιμότητα διαρκεί ένα έτος, μετά την πάροδο του οποίου ο υπάλληλος απολύεται, εφόσον δεν μεταταχθεί ή μεταφερθεί σε άλλη θέση.


Υποχρεωτικές Μετατάξεις Δημοσίων Υπαλλήλων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου