Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012

ΟΙ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΧΟΥΝ ΚΕΝΑ


ΟΙ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΧΟΥΝ ΚΕΝΑ

Επισημάνσεις για την απουσία μεταβατικής ρύθμισης στα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης διατυπώνει το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής στην έκθεσή του. Όπως ειδικότερα επισημαίνεται, με το νομοσχέδιο προβλέπεται ότι από 1.1.2013 το κατά περίπτωση όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης αυξάνεται κατά δύο έτη, δίχως να προβλέπεται κλιμάκωση της αύξησης με μεταβατική ρύθμιση. Το επιστημονικό συμβούλιο επισημαίνει ότι με τους ν. 3863/2010 και 3865/2010 διασφαλίσθηκε η νόμιμη προσδοκία όσων πληρούσαν τις προϋποθέσεις για απόληψη συντάξεων βάσει προγενέστερων νομοθετικών ρυθμίσεων, ιδίως δια μεταβατικών διατάξεων.

ΟΙ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΧΟΥΝ ΚΕΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου