Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012

ΔΕΗ ΟΚΤΑΜΗΝΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ


ΔΕΗ ΟΚΤΑΜΗΝΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας με οκτάμηνα ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , συνολικού αριθμού σαράντα οκτώ (48) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) στη Διοικητική Περιφέρεια Μακεδονίας- Θράκης,Οι 31 προσλήψεις αφορούν καταστηματα της ΔΕΗ στην Θεσσαλονίκη.

ΔΕΗ ΟΚΤΑΜΗΝΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου