Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2012

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ


ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει τις θέσεις με τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά είκοσι επτά (27) άτομα για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ-ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.»,που εδρεύει στο Δήμο Ιλίου Ν. Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: α)«Διοργάνωση Προγραμμάτων μικρής διάρκειας, διοργάνωση εκδηλώσεων και διαφόρων τουρνουά του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.» β) «Υλοποίηση προγράμματος εκμάθησης Σκάκι σε κατοίκους του Δήμου Ιλίου» και γ)«Υποστηρικτικές δράσεις για τη λειτουργία των επιμορφωτικών τμημάτων του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. για τους κατοίκους του Δήμου Ιλίου.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου