Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2012

ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ

ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ONLINE 2012


Ξεκίνησε η εφαρμογή δωρεάν έκδοσης κάρτας είσοδου στον Πράσινο Δακτύλιο (ΚΥΑ 16229, ΦΕΚ 1467 της 3.5.2012) στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στον εσωτερικό δακτύλιο, όπως ορίζεται στην ΚΥΑ ΔΜΕΟ ΟΙΚ 3254/στ/0854/Φ.911 ΦΕΚ 2379Β/2012.

Η διαδικασία ONLINE σχεδιάστηκε, ώστε:

α) να επιτρέπει την χρήση της εφαρμογής μόνο από πιστοποιημένους χρήστες, το οποίο διασφαλίζεται από την εισαγωγή του Αριθμού Κυκλοφορίας και του ΑΦΜ του κατόχου οχήματος.

β) Τα στοιχεία της άδειας εισόδου στον πράσινο δακτύλιο αντλούνται από το αρχείο οχημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και ελέγχονται εάν πληρούν τις προϋποθέσεις, προσφέροντας έτσι μια αξιόπιστη και έγκυρη επιχειρησιακά ηλεκτρονική υπηρεσία από το ΥΠΕΚΑ.

Ο χρήστης μέσα από μια απλή, εύκολη και εύχρηστη διαδικασία, ακολουθώντας τα βήματα για τα οποία του δίνονται οδηγίες, μπορεί να συμπληρώσει τα στοιχεία του και να εκτυπώσει το σχετικό σήμα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου