Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2012

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ


 Ο Δήμος Αριστοτέλη ανακοινώνει τις προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα τεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης, νεκροταφείου και τεχνικής υπηρεσίας που εδρεύουν στις Δημοτικές Κοινότητες Ιερισσού, Αρναίας, Παναγίας.Οι ειδικότητες που αφορούν τις προσλήψεις είναι οι κάτωθι¨: ΔΕ Οδηγοί απορριμματοφόρων (Γ κατηγορίας) 3 προσλήψεις ΔΕ Οδηγοί ημιρυμουλκούμενων απορριμματοφόρων (Ε+Γ κατηγορίας) 2 προσλήψεις ΔΕ Χειριστής Ελαστικοφόρου φορτωτή (JCB) 1 πρόσληψη ΔΕ Υδραυλικών 2 προσλήψεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου