Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2012

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΕΑΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΕΑΝ ΜΕ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

Νέο πρόγραμμα από το ΕΤΕΑΝ, Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης το οποίο εγγυάται την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών εκ μέρους των Τραπεζών, υπέρ των Μεσαίων, Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ανακοινώθηκε σημερα και θα τεθεί σύντομα σε εφαρμογή.

Το νέο πρόγραμμα απο το ΕΤΕΑΝ στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων, μέσω της χρήσης τραπεζικών Εγγυητικών Επιστολών που απευθύνονται στους προμηθευτές τους, προκειμένου να εξασφαλίζουν ροή αγαθών και υπηρεσιών από αυτούς, χωρίς την χρήση κεφαλαίων.

Το πρόγραμμα του ΕΤΕΑΝ Θα υποστηρίζει υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις ενώ επιλέξιμες είναι όλων των κατηγοριών οι Εγγυητικές, καθώς και οι Εγγυητικές Επιστολές λήψης προκαταβολών έναντι κρατικών ενισχύσεων, υπέρ των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί σε ανάλογα Προγράμματα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου