Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012

ΙΚΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ


ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

To IKA δίνει οδηγίες και επιπρόσθετες διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας εργατοτεχνιτών οικοδόμων – διενέργεια κατά προτεραιότητα επιτόπιων ελέγχων

Κατά την εφαρμογή των οδηγιών που δόθηκαν με τα σχετικά Γενικά Έγγραφα Α41/ΟΕ/1/03-05-2012 και Ε41/ΟΕ/2/31-05-2012 τα οποία αναφέρονται στις αποδοχές

επί των οποίων πρέπει να καταβάλλονται εισφορές για την ασφάλιση εργατοτεχνιτών οικοδόμων, ανέκυψαν προβλήματα για την επίλυση των οποίων

ζητούνται συνεχώς πληροφορίες από τους ενδιαφερόμενους.

ΙΚΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου