Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ


ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Αυτόματος Υπολογισμός Σύνταξης για δημοσίους υπαλλήλους , εκπαιδευτικούς , δικαστικούς και Ιατρούς του ΕΣΥ.

Η υπηρεσία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους « Υπολογισμός Σύνταξης » έχει ως στόχο να πληροφορήσει τον επισκέπτη, ανάλογα με τα δεδομένα που θα εισάγει, για το ύψος της ακαθάριστης βασικής σύνταξης. Η εφαρμογή δέχεται και μελλοντική ημερομηνία εξόδου από την υπηρεσία, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στον επισκέπτη να συγκρίνει το ύψος της σύνταξής του ανάλογα με την επιλογή του. Ευνόητο είναι ότι στην περίπτωση αυτή οι υπολογισμοί γίνονται με τα τρέχοντα μισθολογικά δεδομένα.


ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου