Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2012

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΟΤΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΟΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Σύνδεσμος ΟΤΑ Νομού Θεσσαλονίκης α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι τις προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δύο μηνών), συνολικά σαράντα πέντε ( 45 ) ατόμων για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών του Συνδέσμου ΟΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου