Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2012

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Για την ενίσχυση της διαφάνειας στη δημόσια διοίκηση και την καλύτερη ενημέρωση των επενδυτών, το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προχώρησε στην έκδοση της 27205/15-6-2012 εγκυκλίου, σύμφωνα με την οποία οι αρμόδιοι φορείς υλοποίησης των επενδυτικών νόμων θα αναρτούν στην ιστοσελίδα (www.ependyseis.gr) τους πίνακες προγραμματισμού πληρωμών για κάθε κατηγορία πληρωμών

Σύμφωνα με τις οδηγίες της παραπάνω εγκυκλίου, αναρτήθηκε, τηρείται και ενημερώνεται από 6-07-2012 στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας και σε πιλοτική εφαρμογή, Πίνακας Πληρωμών φορέων υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων υπαχθέντων στον Αναπτυξιακό Νόμο, στον οποίο έχουν πρόσβαση οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου