Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2012

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ για την υλοποίηση της πράξης «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων» που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠΕΔΒΜ του ΕΣΠΑ -Άξονας Προτεραιότητας 5: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, προτίθεται να απασχολήσει με
σύμβαση έργου εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (2 άτομα), ως εξής:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου