Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΑΠ

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), στο πλαίσιο του Υποέργου 2 με τίτλο «Ανάπτυξη έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα νέα Προγράμματα Σπουδών» της Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο», με MIS 296121, το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και .ιά Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε...Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013), Άξονας Προτεραιότητας 7: «Ενίσχυση της .ιά Βίου Εκπαίδευσης Ενήλικων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους μέσω του προγράμματος .ημοσίων Επενδύσεων (Π...Ε.) του ΥΠΑΙΘΠΑ, θα προχωρήσει στην ανάπτυξη και έκδοση συγγραμμάτων για Θεματικές Ενότητες των Προγραμμάτων Σπουδών. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο καλεί εξωτερικούς συνεργάτες ως Συγγραφείς και Κριτικούς Αναγνώστες για τα κάτωθι αντικείμενα:


 ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου