Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2012

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓ ΘΕΟΔΩΡΩΝ


Ο Δήμος Λουτρακίου Αγ θεοδώρων ανακοινώνει την πρόσληψη τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) (ΚΩΔ. ΚΕΠ: 172), που εδρεύει στο Δήμο Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών», συνολικής διάρκειας εργασίας έως δώδεκα (12) μήνες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου