Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012

ΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗΚΑΝ

Διαδικασία πληρωμής συνταξιούχων που δεν απογράφηκαν μέχρι και τις 5.10.2012
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. Σ00/33/28.6.2012 Γενικό Έγγραφο.
Μετά την παρέλευση της προθεσμίας φυσικής καταγραφής (5.10.2012) κατά το τρέχον έτος των συνταξιούχων που λαμβάνουν οριστική ή προσωρινή σύνταξη ή εξωϊδρυματικό επίδομα από το IKA-ETAM, ETEA (τ. ΕΤΕΑM) και τα ενταχθέντα Ταμεία ΤΑΠ-ΟΤΕ και ΤΑΠΙΛΤ, (με μήνα οριστικοποίησης ή αναγγελίας ΔΑΝΣ πριν από τον Ιούλιο 2012), μονίμων κατοίκων Ελλάδας ή κατοίκων εξωτερικού που πληρώνονταιμέσω πληρεξουσίου στην Ελλάδα, σας γνωστοποιούμε τις διαδικασίες πληρωμής των εν ζωή συνταξιούχων οι οποίοι δεν απογράφηκαν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου