Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2012

ΑΤΛΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΕΙ


ΑΤΛΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΕΙ

ΑΤΛΑΣ η νέα Διαδικτυακή Υπηρεσία από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την νέα διαδικτυακή υπηρεσία ΑΤΛΑΣ που στηρίζει την πρακτική άσκηση των φοιτητών των ΑΕΙ μέσα από τη δημιουργία ενός δικτύου διασύνδεσης ,επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των εκπαιδευτικών αναγκών τους ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας, τίθεται για πρώτη φορά σε λειτουργία τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά. Πρόκειται για την Υπηρεσία <<ΑΤΛΑΣ - Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης των Φοιτητών ΑΕΙ>>, η οποία διασυνδέει τα Aκαδημαϊκά Iδρύματα της χώρας με τους φορείς που παρέχουν θέσεις -και συνεπώς δυνατότητες- πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές – κάτι που είναι απαραίτητο και αναγκαίο για την Ακαδημαϊκή τους ολοκλήρωση . Η ενημέρωση για τις θέσεις αυτές γίνεται μέσα από ένα ενιαίο, κεντρικό σύστημα οποίο προσβάσιμο από όλα τα Ιδρύματα και από τους φοιτητές τους.

Στόχοι του συστήματος ΑΤΛΑΣ, συνεπώς, είναι

ΑΤΛΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΕΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου