Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012

ΤΕΙ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1440 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΤΕΙ


 Με απόφαση του υπουργείου Παιδείας εγκρίθηκαν χίλιες τετρακόσιες σαράντα 1.440 νέες θέσεις-πιστώσεις, που ισοδυναμούν με θέσεις απασχόλησης εννέα (9) μηνών , για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στα ΤΕΙ και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των τμημάτων τους σε εκπαιδευτικό προσωπικό κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013. Οι 1.440 θέσεις στα ΤΕΙ θα κατανεμηθούν σύμφωνα με τα κάτωθι:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου