Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2012

ΑΥΞΗΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΣΠΑ

ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΥΞΗΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ

Στο πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» του ΕΣΠΑ 2007- 2013 θα ενταχθούν επιπλέον 3.207 προτάσεις , μετά την αύξηση των διαθέσιμων κονδυλίων, τον Σεπτέμβριο, κατά 51,2 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου