Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 1Σ/2012

ΑΣΕΠ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1Σ/2012

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η προκήρυξη 1Σ/2012 πρόσκληση του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1/2012, τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ ) που αφορά τη στελέχωση της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη με προσωπικό που περιλαμβάνεται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ και φορέων οι πίνακες των οποίων έχουν ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ και που δεν έχουν διοριστεί (άρθρο 18 παρ. 3 του ν.4058/2012).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου