Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 8 ΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ


ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 8 ΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

 Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου ανακοινώνει τις προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ρήγα Φεραίου, που εδρεύει στο Βελεστίνο.Η διάρκεια για τις συμβάσεις εργασίας είναι 8μήνες.

Υ.Ε. Εργάτες Καθαριότητας -Συνοδοί Απορριμματοφόρων 8 προσλήψεις

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου