Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012

42 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ


42 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Ο Δήμος Καβάλας ανακοινώνει τις προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα δύο (42) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Καβάλας .Οι ειδικότητες που αφορούν τις προσλήψεις είναι οι κάτωθι;

Μηχανοτεχνιτών βαρέων οχημάτων (ΔΕ) 2 προσλήψεις

42 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου