Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012

35 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

35 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ


 Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει τις προσλήψεις για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ Ζ ΗΣ» του Ν.Π. . . «Δημοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Δ. Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου. ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου Για τη λειτουργία των δομών «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί»

35 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου