Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2012

ΙΕΚ ΟΑΕΔ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2012 2013

ΙΕΚ ΟΑΕΔ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2012 2013

Ο ΟΑΕΔ ανακοινώνει τα αποτελέσματα για τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ και τις προσλήψεις εκπαιδευτικών σε αυτά.

Προσωρινοί Πίνακες Αξιολόγησης Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών των ΙΕΚ του ΟΑΕΔ για το έτος κατάρτισης 2012-2013 σύμφωνα με την Β130339/30-08-2012 Προκήρυξη του Οργανισμού

Ο ΟΑΕΔ Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ανακοινώνει ότι αναρτήθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΙΕΚ του ΟΑΕΔ για το έτος κατάρτισης 2012-2013, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Β130339/30-08-2012 Προκήρυξη όπως περιγράφεται στην Υ.Α. 6619/381/ΦΕΚ696/Β΄/21-05-2010.

Η υποβολή ενστάσεων γίνεται από την Τρίτη 02/10/2012 έως και τη Δευτέρα 08/10/2012. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με courier, από τον/την υποψήφιο/α στο ΙΕΚ που κατατέθηκε η αίτηση του υποψηφίου για το έτος κατάρτισης 2012-13, (Υπόψη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομ. Εκπ/κών ΙΕΚ).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου