Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 250 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ "ΕΔΡΑ"

Ανακοινώνει τις προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων πενήντα (250) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην περιφερειακή ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και συγκεκριμένα για τους Δήμους Περιστεριού ,Αιγαλέω ,Χαιδαριου.

read more

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου