Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης Ανακοινώνει τις προσλήψεις με τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά επτά (7) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη Ν. Θεσσαλονίκης, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: "Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης", συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

http://www.dikaiologitika.gr/αρχικη-σελιδα/προσληψεισ-στο-δημο-θεσσαλονικησ.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου